disclaimer

Gebruikersvoorwaarden

Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik en bezichtiging van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.

Websites van derden

Nagtegaal.org website bevat hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van www.nagtegaal.org liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruiker en worden niet door www.nagtegaal.org gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Indien er op deze website links zijn aangebracht waarvan bestanden van welke inhoud dan ook gedownload kunnen worden, geschied zulks downloaden geheel voor uw eigen risico. De link houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. Voor schade aan uw systeem en daaraan gerelateerde schade ten gevolge van dit downloaden draagt www.nagtegaal.org geen enkele aansprakelijkheid. Noch is www.nagtegaal.org op enigerlei wijze verantwoordelijkheid voor de inhoud van die webpagina’s..

Inhoud

Nagtegaal.org betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen, actualiseren en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan ondanks deze inspanning op geen enkele wijze garant staan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Nagtegaal.org kan de inhoud (teksten, afbeeldingen, geluiden, hyperlinks en andere objecten) van deze website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. www.nagtegaal.org is op geen enkele manier aansprakelijk voor de gevolgen van de veranderingen of beëindigen. Het auteursrecht op deze website berust bijH.K. Nagtegaal. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van H.K. Nagtegaal.

Hyperlinks

Het is vrij toegestaan om hyperlinks naar deze website te maken. Indien de beheerder van een website bezwaar maakt over een op onze pagina aangebrachte hyperlink naar zijn website, zal de link na overleg verwijderd worden.

Email

Het is mogelijk dat computervirussen buiten medeweten van H.K. Nagtegaal via email worden verspreid. Nagtegaal.org is daarom niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit de verzending van email, of de niet-tijdige of onjuiste overbrenging ervan. Overigens controleert www.nagtegaal.org haar uitgaande email zorgvuldig op aanwezigheid van virussen.

Opmerkingen en suggesties voor verbetering worden zeer op prijs gesteld. U kunt een email sturen via het contactformulier.