Heraldische Databank

Deze Heraldische Databank laat een beknopt oeuvre zien van 23 jaar tekenwerk van oude, nieuwe en gefotografeerde wapens gemaakt door het Heraldisch Bureau Nagtegaal.

De jaartallen achter de namen in het register zijn de eerste en laatste vermelding van de persoon.