Aa, Cornelis Aelbertsz. van der (1520-1559)

Wapen:gedwarsbalkt in zes stukken van goud en zwart, met in de bovenste balk een rode wassenaar.
Wapenvoerder(s):
Aa, Cornelis Aelbertsz. (Aelbrechtsz.) van der, regent van het Oude Gasthuis te Delft 1521, 1522, 1529, veertigraad aldaar 1534, schepen 1520, 1523, 1524, 1529, 1530, 1532-1535, 1542-1544, 1546, 1547, weesmeester 1536, 1537, 1545, burgemeester van Delft 1548, overl. 21 september 1559. 1, 2
Wapen:
  1. SAD, W. van der Lely, Namen ende Wapenen der Regenten van het Oude- ende Nieuwe Gasthuijs binne de stad Delft, mitgaders van alle de rentmeesteren van den selve huijsen.
  2. CBG, GHS 50A23, C. van den Dijkgraeff. Namen en wapenen der Ed. Agtb: Heeren Scheepenen der Stad Delft, blz. 57.
  • Zegel:
  • CBG, Collectie Gijsberti Hodenpijl, nr. 123 GH-NL. Met dank aan het CBG.
  • SAD, Waszegellijst van het gemeentearchief Delft, charter nr. 3666, zegelnr. 584.