Aa, van der

Wapen:gedwarsbalkt in zes stukken van goud en zwart.
Wapenvoerder(s):
Aa, Beukel Albregtsz. van der, veertigraad van Delft 1564, leproosmeester aldaar 1564, overl. 21 juli 1573. 1

Aa, Claas Albregtsz. van der, brouwer in “Den Osch, veertigraad van Delft 1573, leproosmeester van het Oude- en Nieuwe Kerk 1576, 1584, testeert Delft 27 maart 1594, overl. 1612. Hij huwde Maritgen Pietersdr.1, 2, 3, 4
Bron(nen) en lit.:
  1. Boitet, Beschryving der Stadt Delft (1729), Naamlijst van de Heeren Schouten, Burgemeesteren, Schepenen, Thesauriers, Wees- en Havenmeesters der stad Delft.
  2. SAD, Notaris Jan Bom Jansz., inv. nr. 1517, fol. 120.
  3. SAD, Leprooshuis, Archiefnr. 446, inv. nr. 21, Charternr. 7255 (14-01-1584).”
  4. SAD, Notaris Vranck van Uytenbrouck, inv.nr. 1535, fol. 56v.
Wapen:
  • SAD, Archiefnr. 114612, Wapenkaart, Namen en Wapenen der Ed. Agbare Heeren Veertigen der Stad Delft zedert den Jaare 1476.