Abdoelhafiezkhan

Wapen:In blauw een gouden globe vergezeld beneden van twee schuingekruiste zilveren khan's (Arabische handkromzwaarden).
Helm:Aanziend.
Wrong:Blauw en goud.
Helmteken:Een gouden vlucht.
Dekkleden:Blauw, gevoerd van goud.
Schildhouders:Twee steigerende gouden paarden.
Plaatsing:Het geheel geplaatst op groene grond.
Wapenvoerder(s):
Dit wapen is in 2007 ontworpen door H.K. Nagtegaal.
Geregistreerd op verzoek van de heer R.S.A. Abdoelhafiezkhan, wonende te Nieuw Vennep, de aanvrager en zijn naamdragende nakomelingen.
Dit wapen is bij de Hollandse Vereniging voor Genealogie geregistreerd onder nr. 2009-0012 (Rotterdam, 13 maart 2009).
Vervaardiger:
Heraldisch Bureau Nagtegaal.