Adrichem, Jacob Adriaensz. van (1614-1639)

Wapen:in blauw een kronkelende verticaal geplaatste gouden slang.
Wapenvoerder(s):
Adrichem, Mr. Jacob Adriaensz. van, geb. 1614, ingeschreven als student te Leiden 1629, commissaris van huwelijkse zaken te Delft 1639, wonende aan de Oude Delft te Delft in de Pappegaeij, begr. Delft 26 december 1640, zoon van Adriaen Jacobsz. van Adrichem en Aeltgen Gerritsdr. van der Eijck.

Hij huwde, als j.m., Delft 19 augustus 1635 (ondert. ald. 4 augustus 1635) met Sara Jacobsdr. van der Graef, geb. 28 februari 1613, overl. 26 augustus 1650,  begr. Delft (O.K.) 30 augustus 1650, dochter van Jacob van der Graeff, heer van Hogeveen.

Hun dochter Magdalena van Adrichem huwde met Harper Maertensz. Tromp, die ook in de Pappegaeij woonde.

Sara ondertr. 2e Delft 16 augustus 1642 met Mr. Adriaen van Vredenburch, wonende in de Hoogstraat te Rotterdam.
Bron(nen) en lit.:
  • Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1875, blz. 221.
  • R. Boitet, Beschryving der Stadt Delft (1729).
  • W. van der Lely, Kwartierstaten van Delftse Vroedschappen; in: De Nederlansche Leeuw (1914), kol. 367.
Wapen:
  • Wapen afgebeeld op schilderij.
Afbeelding:
  • Collectie Museum Het Prinsenhof, particuliere bruikleen, inv. nr. B 65-10.