Alenson, Jan van (1683-1769)

Wapen:in goud een rode keper, vergezeld boven van twee en beneden van drie groene eikels.
Wapenvoerder(s):
Alensoon, Mr.  Jan (van), ged. Leiden 14 september 1683, advocaat, ontvanger extra-ordinaris verponding 1728-1765, had belangstelling voor muziek(uitvoeringen), amateur klavecinist en zanger, bracht bezoeken aan musici en componisten in de Zuidelijke Nederlanden, Duitsland, Frankrijk, Italië en Zwitserland 1723 en 1724, hield zijn culturele ontmoetingen nauwkeurig bij in zijn “Dag-register”, regent Catharina- en Caeciliagasthuis 1720-1744, begr. Leiden 26 oktober 1769, zoon van Casper Alensoon, koopman, en Johanna du Pré.

Hij staat afgebeeld op een groepsportret van de regenten van het Catharina- en Caeciliagasthuis te Leiden.
Bron(nen) en lit.:
  • M. Prak, De elite in een Hollandse stad Leiden 1700-1780, blz. 370.
  • H.H. Metzelaar (2011), De grote reis van Jan Alensoon (1683-1769): van zijn gezang was “ieder een verstelt en verwondert”. De achttiende eeuw, 43(2), 175-208.
  • R.A. Leiden, 16a. Naamen der Meesteren Regenten van de Catharinae en Caeciliae Gasthuizen binnen Leiden, sedert het jaar 1400. (1400-1883), deel 1.
Wapen:
  • G.A. Delft, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. achtbare Heeren Vroedschappen ofte Veertigen der stad Leyden (1618-1777). Wapen van zijn broer Abraham Alensoon, vroedschap van Leiden 1727-1758).
Afbeelding:
  • Museum De Lakenhal, Leiden  S 309 (fragment uit schilderij).
Vervaardiger:
  • Frans van Mieris (1730).