Almonde, Abraham Jansz. van (1542-1593)

Wapen:in goud drie rode schuinkruisjes.
Helm:halfaanziend.
Wrong:goud en rood..
Helmteken:een rood schuinkruisje tussen een gesloten vlucht van goud en rood.
Dekkleden:rood gevoerd van goud.
Wapenvoerder(s):
Almonde, Abraham Jansz. van, heer van Beukelsdijk, Bloemersdijk en Altena (na het overlijden van zijn vader 1555), geb. 1542, burgemeester van Delft 1575, 1576, 1577, 1578, hoogheemraad van Delfland 1567-1593, curator Leidse Academie 1583-1593, hoogheemraad van Rijnland en Schieland 1591, overl. 2 janari 1593, zoon van Jan van Almonde en Petronella van de Werve. Hij huwde 1e met Catharina Dirksdr. van Leuwen of Margarita van de Werve uit Brabant, huwde 2e (huw. voorw. 17 febrari 1565) met Maria de Groot, geb. 1540, overl. 1610.
Bron(nen) en lit.:
  • Th. van Rheineck Leyssius, Striana. De oorsprong der Almonde’s; in: De Nederlandsche Leeuw jrg. 51 (1933), kol. 245-246.
  • H.K. Nagtegaal. Wapenboek van het Hoogheemraadschap van Delfland; Wapens en biografieën van de baljuws, dijkgraven en hoogheemraden (1282-1780) (Rotterdam 2010), blz. 14.
  • E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Persyn van Ouwendijck; in: Genealogische en Heraldische Bladen (1912), blz. 238.
  • C. Hoek, repertorium op het lenen van Putten, gelegen in het land van Poortugaal en in de Ridderwaard, 1304-1648; in: Ons Voorgeslacht (1972) blz. 132 en Ons Voorgeslacht (1979),blz. 189.
  • Te van Rheineok Leyssius, De oorsprong van de Almonde’s; in: De Nedrlandsche Leeuw (1933), kol. 236 en verder.
Wapen:
  • Hoogheenraadschap Delfland, Wapenboek van  het  Hoogheemraadschap van Delfland.
Afbeelding:
  • Collectie Beeld & Geluid Delft, inv. nr. 69846.