Appelo

Wapen:in blauw een uitgerukte appelboom met zeven vruchten, vergezeld boven van een touw geplaatst als dwarsbalk, alles zilver.
Helm:halfaanziend.
Wrong:blauw en zilver.
Helmteken:een zilveren uil met aanziende kop
Dekkleden:blauw, gevoerd van zilver.
Wapenvoerder(s):
Dit wapen is in 2011 ontworpen door H.K. Nagtegaal.
Geregistreerd op verzoek van de heer D. Appelo, wonende te Lisserbroek, voor de aanvrager en zijn naamdragende nakomelingen.
Dit wapen is 28 oktober 2011 geregistreerd bij de Hollandse Vereniging voor Genealogie onder nr. 2011-0147.
Vervaardiger:
Heraldisch Bureau Nagtegaal (Delft, 24 april 2011).