Beieren, Everhard van (1420-1458)

Wapen:gevierendeeld: I en IV schuin geruit van zilver en blauw; II en III gevierendeeld: 1 en 4 in goud een zwarte leeuw; 2 en 3 in goud een rode leeuw.
Helm:halfaanziend.
Helmteken:een bundel pauwveren van natuurlijke kleur, komende uit een gouden band.
Dekkleden:blauw, gevoerd van zilver
Wapenvoerder(s):
Beieren, Everhard van, heer van Hoogwoude (ook vermeld als Evert van Hoogmade), vermeld bij een verbond van edelen en steden 15 april 1420, nam met vele Westfriezen deel aan de opstand ten bate van zijn halfzuster Jacoba van Beieren, doch werd in juli 1426 bij Hoorn door de Bourgondische troepen verslagen, werd 12 februari 1429 door Jacoba beleend met de heerlijkheden van Hoogwouderban en Aartswoud en met de tienden van Wognum, raad in het Hof van Holland tot 1436?, ontving 1 september 1436 een beloning voor de aan Jacoba bewezen diensten, baljuw van Den Haag 1448-1449, staat afgebeeld op het schilderij “Memorietafel van Boudewijn van Swieten en zijn geslacht”, overl. 20 maart 1458, begr. Den Haag St. Jacobskerk, zoon van graaf Willem VI.
Hij huwde 1e met Jutte van Kyfhoeck, beleend met de ambachtsheerlijkheid Overblokland 1435, overl. vóór 23 mei 1449, dochter van Floris van Kyfhoeck en N.N. van Rossum.
Hij huwde 2e vóór 13 maart 1453 met Alijd van Swieten geb. 1397, ontving 1 oktober 1418 een lijftocht van 80 pond per jaar aan Diepenburch te Maasland, als weduwe kreeg zij 23 oktober 1440 een lijftocht aan Diepenburch en Kortenbosch (onder Haagambacht), overl. 12 maart 1467, begr. St.-Jacobskerk
Den Haag, dochter van Bodijn (Boudewijn) Dirckz. van Swieten en Lutgard van Nijenrode.
Zij huwde 1e vóór 1 oktober 1418 met Claas van Diepenburch, heer van Diepenburch, kapitein van Den Haag 1425, baljuw 1426-1431 en schout aldaar 1434, overl. augustus 1440, zoon van
Ghyskyn Diepenburch, ridder, en diens tweede vrouw Elisabeth Klaasdr. van Reimerswaal.
Bron(nen) en lit.:
  • A.W.E. Dek, Genealogie der graven van Holland, blz. 67, 68.
  • F.J.W. van Kan, Het middeleeuwse riddermatige geslacht Van Zwieten; in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 38 (1984), blz. 52, 53. Met verwijzing van vele noten.
Wapen:
  • Wapen afgebeeld boven de personen op het schilderij.
Afbeelding:
  •  Museum De Lakenhal, Leiden S250 (fragment uit "Memorietafel van Boudewijn van Swieten en zijn geslacht").
Vervaardiger:
  • Anoniem (1552)