Beijersbergen van Henegouwen 01

Wapen:in goud een zwarte leeuw, rood getongd, komende uit een zilveren drieberg, beladen met drie aangesloten blauwe ruiten.
Helm:aanziend.
Wrong:zwart en goud.
Helmteken:drie struisveren, zilver, blauw en zilver, waaiersgewijs geplaatst.
Dekkleden:zwart, gevoerd van goud.
Spreuk:PIEUS ENDE GRACIEUS (vroom en sierlijk)
Wapenvoerder(s):
Dit wapen is in 2010 ontworpen door H.K. Nagtegaal in samenwerking met de aanvrager.
Geregistreerd op verzoek van de heer G.J.M. Beijersbergen van Henegouwen, wonende te Bergen (Limburg), voor de aanvrager en zijn naamdragende nakomelingen.
De aanvrager stamt af van Claes Claesz. van Henegouwen (ook Van Bergen in Henegouwen), geb. ca. 1583/84, overl. tussen 24 maart 1668 en 21 augustus 1680. Hij huwde Rijswijk 22 februari 1637, als weduwnaar, met Trijntgen Jans.
In de 17de en 18de eeuw evolueerde de naam met vele varianten naar Beijersbergen van Henegouwen.
Dit wapen is geregistreerd bij de Hollandse Vereniging voor Genealogie onder nr. 2010-0090 (Rotterdam, 26 oktober 2010).
Vervaardiger:
Heraldisch Bureau Nagtegaal.