Belzen, van

Wapen:in rood een hoge keper, vergezeld boven van twee rechter handen, alles van zilver en beneden een zilveren leeuw komende uit een golvend gedwarsbalkte schildvoet van vier stukken van blauw en zilver.
Helm:halfaanziend.
Wrong:rood en zilver.
Helmteken:een gouden harp met zilveren snaren.
Dekkleden:rood, gevoerd van zilver.
Wapenvoerder(s):
Dit wapen is in 2008 ontworpen door H.K. Nagtegaal in opdracht van de heer P.J. van Belzen uit Zierikzee.
Vervaardiger:
Heraldisch Bureau Nagtegaal (Delft, 7 september 2008).