Benes, Tonnis (1675-1749)

Wapen:in groen twee gouden korenschoven, vergezeld beneden van een zilveren onklaar anker met gouden touw.
Helm:aanziend.
Wrong:groen en goud.
Helmteken:een gouden vlucht.
Dekkleden:groen, gevoerd van goud.
Wapenvoerder(s):
Dit wapen is in 2005 ontworpen door H.K. Nagtegaal.
Geregistreerd op verzoek van de heer J. Benes, wonende te Groningen, voor alle naamdragende nakomelingen van Tonnis Benes (1675-1749), kleinzoon van de stamvader.
De aanvrager stamt af van Garmt Tonnis, geb. Tinallinge ca. 1615. Hij huwde Tinallinge 20 april 1634 met Enje Heijnes, geb. Eenrum ca. 1615.
Dit wapen is geregistreerd bij de Hollandse Vereniging voor Genealogie onder nr. 2010-0094 (Rotterdam, 1 november 2010).
Vervaardiger:
Heraldisch Bureau Nagtegaal.