Beresteyn, Paulus van (1548-1625)

Wapen:in goud een beer (mannelijk varken) van natuurlijke kleur (zwart), met een rode bek en een zilveren slagtand, de rechtervoorpoot opgeheven houdend, blauw gemuilband en met blauwe keten aan een ook van heraldisch rechterzijde zichtbare blauwe steen, waarop hij zit.
Helm:halfaanziend.
Wrong:goud en zwart.
Helmteken:de beer van het schild met keten, uitkomend tussen een gesloten vlucht van goud en zwart.
Dekkleden:zwart, gevoerd van goud.
Schildhouders:twee griffioenen van natuurlijke kleur, rood getongd, de staart tussen de achterpoten doorgeslagen.
Plaatsing:het geheel geplaatst op een gouden arabesk.
Wapenvoerder(s):
Beresteyn, Paulus van, geb. Haarlem 8 mei 1548, brouwer en koopman in meekrap, wijn en specerijen te Delft, werd poorter aldaar 1580, hopman haakbusschutters 1590-1592, raad in de vroedschap 1596-1618, schepen 1597-1601, burgemeester 1601-1604, 1606-1608, gedeputeerde ter Staten van Holland 1602, 1606-1608, weesmeester 1609, 1610, overl. 23 november 1625, zoon van Cornelis van Beresteyn en Catharina van Outschooten. Hij huwde Delft 29 januari 1574 met Volckera Knobbert, geb. Delft 23 augustus 1554, overl. Delft 27 april 1634, dochter van Claes Adriaansz. Knobbert en Maria Duyst.
Bron(nen) en lit.:
  • Nederland’s Adelsboek (1988), blz. 436.
  • C.D. Goudappel, E.J. Marico, H.K. Nagtegaal en D. Wijbenga. Genealogische en Historische Encyclopedie van Delft, deel I (1984), blz. 23.
Wapen:
  • G.A. Delft, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. Agtbare Heeren Veertigh raaden der Stad Delft.
  • Nederland’s Adelsboek (1988), blz. 435.
  • J.B. Rietstap. Wapenboek van den Nederlandschen Adel.
Afbeelding:
  • Collectie Museum Het Prinsenhof, inv. nr. PDC 31.