Bergen, Gerard van (1610-1663)

Wapen:in zwart drie zilveren bergen, komende uit schildvoet, van links naar rechts schuin achter elkaar geplaatst.
Wapenvoerder(s):
Bergen, Gerard van, geb. ca. 1610, koopman, wonend aan de Leuvehaven te Rotterdam 1639, secretaris van Rotterdam 1637, vroedschap van Rotterdam 1646-1663, schepen 1642, 1643, 1646, gasthuismeester 1645, boonheer 1647, 1649, 1653, 1655, 1656, 1665, weesmeester 1647, 1648, 1651, 1655, 1656, 1659, 1660, gedeputeerde ter dagvaart 1648, 1651, 1652, 1654-1656, 1658, 1659, 1661, 1663, tresorier 1649, 1650, 1661, fabriekmeester 1652, 1653, bewindhebber VOC, kamer Rotterdam 1653-1663, burgemeester 1657, 1658, 1662, 1663, begr. Rotterdam 3 juni 1663, zoon van Gillis Adriaensz. van Bergen en Susanna Gerrytsdr. van Willigen.
Hij huwde Goeree 24 mei 1637 (ondertr. Rotterdam 10 mei 1637, attest. naar Goeree 24 mei 1637) met Petronella van Spreeuwesteyn, geb. Goedereede, begr. Rotterdam 8 juni 1642, dochter van Mr. Adriaen de Vogel van Spreeuwensteyn; zij was wed. van Mr. Pieter Pietersz. van der Horst.
Bron(nen) en lit.:
  • E.A. Engelbrecht, Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam V, De vroedschap van Rotterdam (1572-1795), nr. 146, blz. 187, 188.
  • J.C. Kort, repertorium op de lenen van de hofstede Voorne in Overflakkee en Westvoorne 1220-1650, Westvoorne, Het huis Spreeuwenstein met 3 gmet; in: Ons Voorgeslacht (1978), blz. 292.
Wapen:
  • G.A. Delft, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. Achtbare Heeren Raaden in de Vroedschap der stad Rotterdam, zedert den jaare 1618.
Afbeelding:
  • Museum Rotterdam 10585-A