Bergh, Daniel Jacobsz. de (1609-1679)

Wapen:in zilver een gaande zwarte beer.
Wapenvoerder(s):
Bergh, Daniel Jacobsz. de, geb. 1609, veertigraad 1672, schepen 1675 van Delft, overl. 17 augustus 1679, zoon van Jacob Daniël de Bergh. Hij huwt Delft 20 maart 1640 met Soetge Hugosdr. van der Dussen, ged. Delft 14 augustus 1618, overl. 28 oktober 1673, begr. Delft 31 oktober 1673, dochter van Hugo Lucas van der Dussen en Alida Maertens Hogenhoek.
Bron(nen) en lit.:
  • H.K. Nagtegaal. Het Delftse geslacht Van der Dussen; in: Ons Voorgeslacht (2005), blz. 333.
Wapen:
  • G.A. Delft, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. Agtbare Heeren Veertigh raaden der Stad Delft.
Afbeelding:
  • Museum Het Prinsenhof, inv. nr. PDS 134.