Bernard, Daniel (1626-1714)

Wapen:gevierendeeld: I en IV in rood een omgekeerd zilveren zwaard met gouden gevest, vergezeld beneden van twee gouden sterren; II en III in goud een lopende negroïde man met gespreide armen, zilveren hoofd- en lendendoek, een schuin geplaatste rode pijl met blauwe punt en zilveren veren in de linkerhand houdend.
Hartschild:in zilver drie rode molenijzers.
Helm:halfaanziend.
Dekkleden:rood, gevoerd van goud.
Wapenvoerder(s):
Bernard, Daniel, heer van Kattenbroek en de Uijtendijken van Mastwijk, geb. 21 februari 1626, voornaam koopman en reder te Amsterdam op Rusland, Spanje, Italië en de Levant, eerst onder de firma Daniel, Andries en Jean Bernard (die o.a. in 1685 door bemiddeling van de Wisselbank een bedrag verrekende van 1.176.800,- gulden. Vanaf 1687 was de firma Daniel & Andries Bernard. Hij was vaandrig bij de schutterij te Amsterdam 1654, kapitein 1676, kolonel 1698, raad ald. 1687-1714, schepen 1686, 1689, 1692, 1695, 1696, 1698, 1699, comm. 1679, kerkmeester (W.K.) 1677, directeur van de Levantschen Handel 1678 (of vroeger), superintendent van de Laken Venthal 1688, directeur van de Societeit van Suriname 1689, wonend aan de Keijzersgracht (bij de Leliegracht), kocht in 1692 voor 4.000,- gulden de Hofstede Westerbroeck aan de Hofgeest onder Velsen, bij zijn overlijden liet hij een vermogen na van 388.000 gulden, overl. 26 januari 1714, begr. Amsterdam 30 januari 1714, zoon van Daniel Bernard en Catharina Moor.
Hij huwde 1e 23 februari 1655 met Clara Alewijn, ged. Amsterdam (O.K.) 5 augustus 1635, begr. Amsterdam (ingeschreven 22 januari 1674), dochter van Abraham Alewijn en Geertruid Hooftman.
Hij huwde 2e Sloten 4 augustus 1670 met Cornelia Munter, geb. 13 maart 1644, begr. Amsterdam (O.K.) 9 november 1690, dochter van Joan Munter en Margaretha Geelvinck.
Bron(nen) en lit.:
  • J.E. Elias, Vroedschap van Amsterdam 1578-1795, deel 2, blz. 608.
  • R.E.O. Ekkart, Nederlandse portretten uit de 17e eeuw: eigen collectie Museum Boijmans-van Beuningen / Dutch Portraits from the Seventeenth Century: own collection, Rotterdam 1995.
Wapen:
  • G.A. Amsterdam, Wapenboek zonder titel en auteur, geschonken door Van Asch van Wijck, nr. 5015.
  • G.A. Amsterdam, Naamen en Wapenen van de Edele Heeren Bailliuwen van Amstelland, sedert 1333. Mitgaders van de Edele Groot Achtbaare Heeren Burgermeesteren, Scheepenen en Raden der Stad Amsterdam 1578-1791.
Afbeelding:
  • Museum Boijmans Van Beuningen 1297 (OK)
Vervaardiger:
  • Bartholomeus van der Helst (1669)