Besemer, Adriaen Leendersz. (1584-1657)

Wapen:in goud vijf zwarte ruiten (3-2).
Wapenvoerder(s):
Besemer, Adriaen Leendertsz., geb. 1584 (73 jaar in 1657), ambachtsheer van Oost-en West Blommersdijk (Cool), ambachtsheer van een deel van Overschie, leenman van het Hof van Geervliet en de landen van Putten, beleend met de heerlijkheid Bleiswijk namens Rotterdam 1653, kruidenier, wonend aan de Oppert te Rotterdam in het huis “De Meelbael”, vroedschap van Rotterdam 1618-1657, gedeputeerde ter dagvaart 1619, 1620, 1622, 1624, 1628, 1632, 1634-1634, 1642, 1645, 1649, 1651, 1653, 1654, 1656, schepen 1620, penningmeester van de grote visserij 1621-1623, 1629, boonheer 1623, 1624, 1631, 1635, 1648, 1651, 1656, burgemeester 1625, 1632, 1633, 1640, 1641, 1643, 1644, 1649, 1650, tresorier 1625-1627, fabriek-meester 1628, 1629, 1642, 1646, 1447, vredemaker 1629, 1646, 1647, 1654, 1655, weesmeester 1630, 1631, 1648, kerkmeester 1631, 1638, 1639, sterfman van de heerlijkheid Cool 1633 en Hogeban 1634, commissaris van de wisselbank 1634, 1636, 1645, 1656, 1657, raad ter Admiraliteit op de Maze 1636-1640, bewindhebber VOC kamer Rotterdam 1642-1657, lid commissie van inkwartiering 1651-1653, sterfman van Bleijswijk 1653, overl. Rotterdam 7 september 1657, begr. aldaar (Grote Kerk) 16 september 1657, zoon van Leendert Lendertz. Besemer en N.N.
Hij huwde Rotterdam 16 december 1608 (ondertr. 30 november, als Adriaen Leenarts, met potlood staat achter de naam Besemer vermeld) met Lucretia (Luytje, Luytgen) Jansdr. van Berckel, begr. 13 november 1661, dochter van Johan Adriaensz. van Berckel en Stijntgen Marcelisdr.; Lucretia huwde 1e 22 januari 1596 met Nicolaes de Ruyter, kruidenier, overl. mei 1603.
Zij testeren in 1634 en Lucretia als wed. op 17 april 1659.
Bron(nen) en lit.:
  • E.A. Engelbrecht, Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam V, De vroedschap van Rotterdam (1572-1795), nr. 110 , blz. 142.
  • C.C.J. Lans, Proeve van het geslacht Besemer; in Ons Voorgeslacht (1962).
  • Repertorium van Ambtenaren en Ambtsdragers (1428-1861); Admiraliteit op de Maze (1586-1795).
  • C.C.J. Lans, Proeve van het geslacht Besemer; in: Ons Voorgeslacht (1962), blz. 193.
  • W. Wijnandts van Resandt, Pieter Johan van Berkel, De eerste gezant van de Republiek in de Verenigde Staten en zijn familie; in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie (1982), blz. 240.
  • P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en Heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zuid-Holland, Rotterdam (deel IIa), blz. 335.
Wapen:
  • G.A. Delft, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. Achtbare Heeren Raaden in de Vroedschap der stad Rotterdam, zedert den jaare 1618.
Afbeelding:
  • Museum Rotterdam 10580-A_1