Bichon, Jean (1716-1801)

Wapen:doorsneden: A gedeeld: 1 in zwart een halve gouden leeuw; 2 in groen drie halve gouden lelies, waarvan de rechterzijde zichbaar; B in zilver twee toegewende gaandehonden van natuurlijke kleur.
Wapenvoerder(s):
Bichon, Mr. Jean, heer van Oost- en West-IJsselmonde, ged. Rotterdam 8 november 1716, ingeschreven als student te Leiden 25 mei 1734, promoveerde aldaar 9 juli 1737, commissaris van het waterrecht te Rotterdam 1739, 1740, 1743, bewindhebber VOC kamer Rotterdam 1740-1795, bewindhebber WIC kamer Rotterdam 1741, vredemaker 1744, 1745, 1759, 1760, 1765, 1782, 1788, commissaris van de leenbank 1745, 1746, vroedschap van Rotterdam 1746-1795, gedeputeerde ter dagvaart 1646-1748, 1751-1763, 1765, 1766, 1768-1777, 1779-1783, 1786-1789, 1792-1794, kapitein van de schutterij 1746-1748, boonheer 1747, 1755, 1760, 1763-1767, 1772, 1777, 1778, weesmeester 1747, 1748, 1771, 1775, 1781, 1782, 1794, rekenmeester 1748-1752, 1755, 1756, 1763, 1767, 1770-1772, 1775-1778, 1781, 1888, 1794, commissaris van de wijken 1749-1757, 1759-1763, 1765-1769, 1772, burgemeester 1753, 1754, 1757, 1758, 1761, 1762, 1768, 1769, 1773, 1774, 1780, 1786, 1787, 1792, 1793, penningmeester van de grote visserij 1759-1794, tresorier 1763, 1771, 172, 1775-1778, 1781, 1788, 1794, commissaris wisselbank 1759, 1760, 1765, 1766, 1770, 1778, 1782, kerkmeester 1763, 1794, raad ter Admiraliteit op de Maze 1763-1765, 1783-1786, 1789-1792, maecenas van het Bataafsch Genootschap, overl. Rotterdam 20 september 1801, begr. ald. 24 september 1801, zoon van Claes Bichon en diens 3e vrouw Cornelia Henrietta Hechtermans.
Hij huwde 1e Rotterdam 3 september 1738 met Jacoba Catharina Vingerhoed (Vingerhoet), ged. Rotterdam 24 november 1720, begr. IJsselmonde 8 september 1746, dochter van Mr. Herman Vingerhoed en Johanna Ignatia van der Hoeven.
Hij huwde 2e Rotterdam 13 mei 1751 (ondertr. ald. 25 april 1751) met Bartha Theodora Visch, vrouwe van Oost- en West IJsselmonde, ged. Rotterdam 29 februari 1720, overl. 19 april 1782, begr. IJsselmonde 24 april 1782, dochter van Mr. Jacob Visch en Geertuyd Schepers.
Bron(nen) en lit.:
  • Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1875, (25-5-1734), blz. 950.
  • Album Promotorum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1875, (9-7-1737), blz. 242
  • Repertorium van Ambtenaren en Ambtsdragers (1428-1861); Admiraliteit op de Maze (1586-1795).
  • E.A. Engelbrecht, Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam V, De vroedschap van Rotterdam (1572-1795), nr. 275, blz. 327, 328.
  • Nederland’s Adelboek (1945), blz. 8.
Wapen:
  • G.A. Delft, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. Achtbare Heeren Raaden in de Vroedschap der stad Rotterdam, zedert den jaare 1618.
Afbeelding:
  • Museum Rotterdam 63688-A_1