Blankenheym, Josephus Jacobus Marie (1837-1915)

Wapen:in zilver een zwarte leeuw, rood getongd en genageld, vergezeld boven van een blauwe barensteel.
Wapenvoerder(s):
Blankenheym, Josephus Jacobus Marie, geb. Rotterdam 5 juni 1837, directeur Blankenheym & Nolet’s Distilleerderij ald., generaal-majoor-titulair, kolonel-commandant der schutterij te Rotterdam, officier in de orde van Oranje-Nassau, ridder in de orde van de Nederlandsche Leeuw, regent van het Heilige Geesthuis (1899), overl. Rotterdam 19 december 1915, zoon van Dominicus Blankenheym, lid firma Blankenheym & Nolet distillateurs, lid en voorzitter van de 1e Kamer der Staten Generaal, en Jkvr. Charlotta Theresia Alphonsina de Kuyper.
Hij staat afgebeeld op het schilderij “Het bestuur van het Heilige Geesthuis in 1899” aanwezig in het Museum Rotterdam.
Hij huwde Rotterdam 25 mei 1864 met Antoinetta Maria Driebeek, geb. Rotterdam 29 mei 1845, overl. Rotterdam 3 oktober 1902, dochter van Eduardus Petrus Johannes Driebeek en Louise Magdalena Vernooy.
Bron(nen) en lit.:
  • Genealogie Blankenheym; in: Nederland’s Patriciaat, jrg. 41 (1955), blz. 27.
  • Genealogie Driebeek; in: Nederland’s Patriciaat, jrg. 5 (1914), blz. 100.
Wapen:
  • Nederland’s Patriciaat, jrg. 41 (1955), blz. 23. Ook afbeelding op schilderij.
Afbeelding:
  • Museum Rotterdam
Vervaardiger:
  • Hans Kownatzki (1913)