Bleyswijck, Adriaen Adamsz. (1644-1702)

Wapen:in zilver drie zwarte bollen.
Wapenvoerder(s):
Bleijswijck, Adriaen Adamsz. van, geb. 20 maart 1644, lid van de ridderlijke broederschap genaamd "De Confrérie van de Handbusch binnen Delft" 1670, sergeant van de schutterij 1674, diaken 1674, diaken van het leprooshuis 1676, damhouder in Leidschendam, overl. 1 februari 1702, zoon van Adam Dirksz. van Bleyswijck, veertigraad van Delft,  en Anna Dirksdr. Meerman.

Hij huwde Delft 4 april 1668 (ondertr. ald. 17 maart 1668) met Margaretha Sivried (Si(j)gvrijt), geb. 25 december 1647, wonend aan de Voorstraat te Delft 1719, overl. 24 december 1719, begr. Delft 30 december 1719, dochter van Johan Sigvrijt en Maria Claasdr. van der Hoeve (Houve).
Bron(nen) en lit.:
  • H.K. Nagtegaal, Het Delftse geslacht van Bleyswijck; in: Ons Voorgeslacht, jrg. 63 (2008), blz. 282.
  • H.H. Röell, Bijdrage tot de Genealogie Van Bleyswijk; in: De Wapenheraut, jrg. 22 (1918), blz. 260.
Wapen:
  • G.A. Delft, Archiefnr. 309, Scherpschuttersvereniging "Dilletto ed Arme", inv. nr. 8, blz. 28.