Bloemen (Blome), Jobst Herman (1647-1725)

Wapen:in zilver drie rode rozen, goud geknopt, groen gepunt, gebladerd en gesteeld op een rijzende grond.
Helm:Halfaanziend.
Wrong:Rood en zilver.
Helmteken:Een zwaluw van natuurlijke kleur.
Dekkleden:Rood, gevoerd van zilver.
Wapenvoerder(s):
Dit wapen werd gevoerd door Jobst (Jost) Hermann Blome, geb. Schwalenberg (D) augustus 1647, boer en eigenaar van Mönchemeierhof, raadslid 1693, burgemeester van Schwalenberg 1703-1721, overl. ald. 3 juni 1725. De zwaluw, het teken van de stad Schwalenberg, evenals de kleuren van het wapen zijn in 2009 vastgesteld.
Geregistreerd op verzoek van de heer ing. J.M. Bloemen, voor alle naamdragende nakomelingen van Jobs (Jost) Hermann Blome, directe voorvader van de aanvrager.
De aanvrager stamt af van Johann Blome, geb. Schwalenberg (D) 1520, boer en eigenaar van huis ‘Blome’, raadslid van Schwalenberg (D) 1555, overl. aldaar in 1600.
De tak van de aanvrager heeft zich ca. 1750 in Amsterdam gevestigd.
Dit wapen is geregistreerd bij de Hollandse Vereniging voor Genealogie onder  nr. 2009-0023 (Rotterdam, 23 juni 2009).
Vervaardiger:
Heraldisch Bureau Nagtegaal.