Bloemers, Barent (1774)

Wapen:in zilver een horizontaal geplaatste rode weversspoel vergezeld van drie blauwe korenbloemen, goud geknopt.
Helm:halfaanziend.
Wrong:blauw en zilver.
Helmteken:een uitkomende bakker met hoed, houdende een broodschieter met daarop een brood, alles van natuurlijke kleur.
Dekkleden:blauw, gevoerd van zilver.
Schildhouders:twee zwarte paarden.
Plaatsing:het geheel geplaatst op een groene arabesk.
Wapenvoerder(s):
Dit wapen is in 2011 ontworpen door H.K. Nagtegaal.
Geregistreerd op verzoek van de heer J.E. Bloemers, wonende te Twello, voor de naamdragende nakomelingen van de stamvader.
De aanvrager stamt af van Barent Bloemers, pachter van “Becks Stedeken”, wonende te Varsseveld, begr. Varsseveld 22 november 1774.
Hij huwde Hendrina Horster, begr. Varsseveld 22 februari 1774.
Dit wapen is 17 juni 2011 geregistreerd bijde Hollandse Vereniging voor Genealogie onder nr. 2011-0123.
Vervaardiger:
Heraldisch Bureau Nagtegaal (Delft, 6 juni 2011).