Blommestein, Hermanus Johannes van (1815-1880)

Wapen:in zwart drie gebladerde goudsbloemen.
Helm:aanziend.
Wrong:zwart en goud.
Helmteken:de goudsbloem van het schild tussen een zwarte vlucht.
Dekkleden:zwart, gevoerd van goud.
Wapenvoerder(s):
Blommestein, Hermanus Johannes van, geb. Till (D) 29 september 1815, heel- en vroedmeester, stadschirurgijn te Delft, lid van de gemeenteraad te Delft, overl. Delft 20 september 1880, zoon van Willem van Blommestein en Jkvr. Johanna Cornelia Antoinetta van Braam. Hij huwt Delft 7 juni 1844 met Cornelia Sara Elisabeth van der Mandele, geb. Delft 15 september 1817, overl. Delft 9 september 1863, dochter van Willem Hendrik van der Mandele en Elisabeth Rijfsnijder.
Bron(nen) en lit.:
  • Kwartierstaat Van der Tas - Einthoven; Kwartierstatenboek XVIII (2003), blz. 90, uitg. van de Genealogische Vereniging Prometheus.
Wapen:
  • A.A. Vorsterman van Oijen, Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche Familiën met genealogische en heraldische aantekeningen.
Afbeelding:
  • G.A. Delft, Collectie Beeld & Geluid Delft, inv. nr. 77443.