Bock, Abram de (1651-1672)

Wapen:in rood drie zilveren bokkenkoppen met gouden horens.
Wapenvoerder(s):
Bock (Bocq, Book), Abraham de, rentmeester Voshol 1651, officier van en wonend te Zwammerdam 1651, wonend aan de Koornmarkt te Delft in de “3 Hoefijzers” 1669, lid van de ridderlijke broederschap genaamd "De Confrérie van de Handbusch binnen Delft" 1669, te Zwammerdam vermeld als “vader” (lees stiefvader) en voogd over de weeskinderen van Henrick Brentus en Susanna Oijens (Opens) 28 augustus 1669, begr. Delft (O.K.) 16 november 1672, zoon van Pieter Lievensz. de Bocq, brouwer te Delft.

Hij ondertr. 1e Leiden 23 november 1651 met Dina Schreveldr., geb. Leiden.

Hij huwde 2e met Susanna Oijens, begr. Delft (O.K.) 4 november 1669. Zij huwde 1e met Hendrick Brentus.

Hij huwde 3e Pijnacker 13 april 1670 (ondertr. Leiden 24 maart 1670) met Geertruy Verlo(o), weduwe van Gijsbert de Munt, stedehouder van de baljuw van Rijnland.
Bron(nen) en lit.:
  • Streekarchief Rijnlands Midden. Protocollen Zwammerdam 1669-1670, inv. nr. 22, blz. 12v (28-8-1669).
Wapen:
  • G.A. Delft, Archiefnr. 309, Scherpschuttersvereniging "Dilletto ed Arme", inv. nr. 8, blz. 28.