Boekel, Cornelis (1500-1563)

Wapen:in zwart een gouden dwarsbalk, vergezeld van drie zilveren leeuwenkoppen.
Wapenvoerder(s):
Boekel, Cornelis, geb. ca. 1500, portret- en kunstschilder, wonend te Rotterdam 1511, 1546, overl. Hamburg 7 januari 1563, (63 jaar oud), zoon van Mr. Martijn Boekelsz., medisch doctor, vroedschap van Rotterdam, en diens eerste vrouw Delyaen mr. Feysdr.
Hij huwde verm. Zwolle 1526 met Anna Dirksen.
Bron(nen) en lit.:
  • B. de Keijzer, Het geslacht Boekel (Bokel) Rotterdam; in Zuid-Hollandse Genealogieën II (1991).
  • C. Hoek. De woning van heer Dirk van Hodenpijl te Overschie en de geslachten Van Rodenrijs, Van Matenesse, Uter Nesse, Van (der) Spangen, Van den Vene en Van (den) Dorp(e), in: Ned. Leeuw 1965, kolom 2 e.v.
Wapen:
  • Wapen van schilderij en bescheven bij B. de Keijzer.
Afbeelding:
  • Museum Rotterdam 10500-A
Vervaardiger:
  • Cornelis Boekel (1546) zelfportret