Bogman

Wapen:doorsneden: A in zilver een gouden passer gaande over een rode winkelhaak geplaatst met de rechte hoek omlaag; B in rood een gespleten zilveren dubbel slangenkopkruis.
Helm:halfaanziend.
Wrong:rood en zilver.
Helmteken:een uitkomende zilveren leeuw, rood getongd en genageld.
Dekkleden:rood, gevoerd van zilver.
Wapenvoerder(s):
Dit wapen is in 2007 ontworpen door H.K. Nagtegaal in opdracht van de heer
P. Bogman uit Oirsbeek.
Vervaardiger:
Heraldisch Bureau Nagtegaal (Delft, 21 november 2007)