Bois, Hugo du (1680-1740)

Wapen:in zilver een zwarte leeuw, rood getongd en genageld.
Wapenvoerder(s):
Bois, Hugo du, ged. Rotterdam 2 juni 1680, commissaris van het waterrecht te Rotterdam 1707, 1708, vredemaker 1710, vroedschap van Rotterdam1712-1740, weesmeester 1712-1714, 1717-1720, 1725, 1729-1740, gedeputeerde ter dagvaart 1713, 1716, 1720, commissaris van de leenbank 1715, 1716, commissaris van de wisselbank 1721-1728, boonheer 1726, penningmeester van de grote visserij 1720-1730, bewindhebber WIC kamer Rotterdam 1730, bewindhebber VOC kamer Rotterdam 1734-1740, wonend aan de Leuvehaven 1709, was in 1727 eigenaar van Hofstede “Rodenrijs”, overl. Overschie op zijn buitenplaats 9 november 1740, begr. Rotterdam (Franse Kerk) 15 november 1740, zoon van Mr. Franco du Bois en Margrietha Dane(n).
Hij huwde Rotterdam 10 september 1709 (ondertr. ald. 25 augustus 1709) met Geertruijda de Ba(c)k, ged. Rotterdam 23 april 1685, beleend met 3 morgen land te Beukelsdijk 12 maart 1735, koopt als weduwe, op 3 november 1755 een huis aan de Leuvehaven, begr. Rotterdam 30 april 1757, dochter van Abraham de Ba(c)k en Grietje Vettekeuken.
Bron(nen) en lit.:
  • E.A. Engelbrecht, Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam V, De vroedschap van Rotterdam (1572-1795), nr. 244, blz. 197.
  • A. Verschoor, Register van ’t aengeven van begraven te Overschie; in: Algemeen Nederlandsche Familieblad (1887), 43.
  • C. Hoek, Repertorium op de lenen van Honingen, Beukelsdijk; in: Ons Voorgeslacht (1962), blz. 74.
  • W. Wijnaendts van Resandt, Pieter Jahan van Berckel, de eerste gezant van de republiek in de Verenigde Staten en zijn familie; in: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (1992), blz. 213.
Wapen:
  • G.A. Delft, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. Achtbare Heeren Raaden in de Vroedschap der stad Rotterdam, zedert den jaare 1618.
Afbeelding:
  • Museum Rotterdam 10612-A