Boogaert, Nicolaas Frederik Andriesz. (1670-1757)

Wapen:gevierendeeld: I en IV in zilver drie groene bomen; II en III doorsneden van rood en goud, waar overheen een leeuw van het een in het ander.
Wapenvoerder(s):
Boogaert, Mr. Nicolaas Frederik Andriesz., heer van Alblasserdam, geb. Suratte (Ned.-Indië) 24 december 1670, promoveerde Leiden 1691, veertigraad van Delft 1708-1740, deken van het chirurgijnsgilde 1709-1741, havenmeester binnen en buiten 1711, 1712, schepen 1717-1721, weesmeester 1722, 1723, burgemeester 1725, 1726, 1729, 1730, 1734, 1735, 1740 van Delft, adjunct ten dagvaart 1722, 1727, 1733, gedeputeerde wegens Delft ter Staten-Generaal 1736-1745, overl. Delft 30 maart 1757, begr. ald. in de Oude Kerk 5 april 1757, zoon van Mr. Andries Nicolaasz. Boogaert, heer van Alblasserdam en van Suxanna Frederiksdr. Abbema.
Nicolaas was zelf geen medicus maar uit hoofde van zijn functie als deken van het chirurgijnsgilde staat hij afgebeeld op het schilderij "De anatomische les van Dr. Abraham Cornelisz. van Bleyswijck”, geschilderd door Thomas van der Wilt in 1727, aanwezig in museum het Prinsenhof.
Hij huwde 1e Delft 25 maart 1698 (ondertr. aldaar 8 maart 1698) met Isabella Cornelia Paulusdr. Briell, geb. Brielle 9 januari 1665, ged. ald. 12 januari 1665, overl. Delft 21 april 1732, begr. ald. in de Oude Kerk 25 april 1732, dochter van Mr. Paulus Jacobsz. Briel en Elisabeth van Beaumont. Hij huwt 2e Rotterdam 26 mei 1733 (ondertr. Delft 9 mei 1733) met Phillipota Martina Jacobsdr. de Brauw, vrouwe van Kethel en Half-Spaland, geb. Rotterdam 30 april 1680, overl. Delft 22 mei 1762, begr. Delft 28 mei 1762 in de Oude Kerk, dochter van Mr. Jacob Muys de Brauw, heer van Kethel en Half-Spaland en Lucretia Jacobs van Herzeele; zij was weduwe van Mr. Samuel Samuelsz. Beyer.
Bron(nen) en lit.:
  • R. Boitet, Beschryving der Stadt Delft (1729).
  • Album Promotorum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1875, blz. 207.
  • H.H. Roëll. Het geslacht Briel(l); in: De Nederlandsche Leeuw (1903), 232- 242.
  • Nederland's Adelsboek (1993), blz. 173.
Wapen:
  • G.A. Delft, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. Agtbare Heeren Veertigh raaden der Stad Delft.
Afbeelding:
  • Museum Het Prinsenhof, PDS 277.