Boogert, François Françoisz. (1733-1797)

Wapen:gedeeld: I geruit van rood en zilver; II in rood drie schuine golvende zilveren dwarsbalken.
Wapenvoerder(s):
Dr. François Françoisz. Boogert, geb. Delft 8 augustus 1733, ged. ald. 12 augustus 1733, ingeschreven als student in de medicijnen te Leiden 1751, promoveerde aldaar 1755, vestigde zich als medicus practicus te Delft 1755 en woonde aan het Oude Delft (thans nr. 126), diaken 1757, diaken van het oude vrouwenhuis 1758, diaken van het oude mannenhuis 1759, geneesheer van het weeshuis en het meisjeshuis 1763-1795 en van het oude mannen- en vrouwenhuis 1782-1795, deken van het Collegium Pharmaceuticum et Chirurgicum 1782-1795, veertigraad van Delft 1763, weesmeester 1767, 1771, schepen 1772-1775, thesaurier 1776-1789, burgemeester 1790 van Delft, raad van Holland 1791. Hij was een ferfent Oranje klant en moest daarom in 1795 als lid van de veertigraad opstappen, ook bij het meisjeshuis kreeg hij in 1795 zijn congé, overl. 22 november 1797, begr. Delft (O.K.) 27 november 1797, zoon van François Boogert en Marguerite de Bries.
Bron(nen) en lit.:
  • Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1875, blz. 1034.
  • Album Promotorum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1875, blz. 288.
  • H. Houtzager en M Jonker, De snijkunst verbeeld, blz. 129.
Wapen:
  • G.A. Delft, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. Agtbare Heeren Veertigh raaden der Stad Delft.
Afbeelding:
  • Museum Het Prinsenhof, inv. nr. PDS 278.