Boon, Adriaen Jansz. (1626-1667)

Wapen:in zilver een groene gebladerde bonentak met drie bonen.
Wapenvoerder(s):
Boon, Mr. Adriaen Jansz., geb. ca. 1626, ingeschreven als student te Leiden 19 januari 1643, advocaat, wonend aan de Markt te Rotterdam 1648, 1659, Heilige Geestmeester 1649-1653, vroedschap te Rotterdam 1654-1667, weesmeester 1654, 1659, 1660, schepen 1655, 1656, gedeputeerde ter dagvaart 1661-1663, 1667, gecommitteerde bij de Admiraliteit op de Maze 1663-1666, burgemeester 1666, overl. 3 juni 1667, begr. Rotterdam 5 juni 1667, zoon van Jan Adriaensz. Boon en Wilhelmina Gijsbrechtsdr. Schilperoort.
Hij staat afgebeeld op het portret van de regenten en rentmeester van het Heilige Geesthuis te Rotterdam geschilderd door Jan Daenen Cool in 1653 en aanwezig in het Museum Rotterdam.
Hij huwde 1e Rotterdam 2 augustus 1648 (ondertr. ald. 3 mei 1648) met Cornelia Adriaensdr. Hartman, ged. Rotterdam 7 maart 1631, begr. Rotterdam 11 augustus 1658, dochter van Adriaen Hartman en Maria van Esveld.
Hij huwde 2e Rotterdam 15 april 1659 (ondertr. ald. 30 maart 1659) met Susanna van de(r) Velde, ged. Rotterdam 1 januari 1636, begr. Rotterdam 6 oktober 1712, dochter van Matheus van de Velde en Christina Pieters van der Sluys; Susanna huwde 2e met Dirck Seelen.
Bron(nen) en lit.:
  • Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1875, blz. 341.
  • Repertorium van Ambtenaren en Ambtsdragers (1428-1861); Admiraliteit op de Maze (1586-1795).
  • E.A. Engelbrecht, Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam V, De vroedschap van Rotterdam (1572-1795), nr. 136 , blz. 199, 200.
Wapen:
  • G.A. Delft, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. Achtbare Heeren Raaden in de Vroedschap der stad Rotterdam, zedert den jaare 1618.
Afbeelding:
  • Museum Rotterdam 11089-A