Booth, Maximiliaan (1614-1679)

Wapen:in goud een klimmend zwart hert.
Helm:halfaanziend met helmkroon.
Helmteken:het hert van het schild, uitkomend.
Dekkleden:zwart, gevoerd van goud.
Wapenvoerder(s):
Boot(h), Jhr. Maximiliaan, ged. Oud en Nieuw Gastel (R.K.) 7 oktober 1616, rentmeester van zijne hoogheid in het Prinsenland, wonende aldaar, begr. Den Haag 25 februari 1679, zoon van Cornelis Boot(h), rentmeester van de Prins van Oranje in Prinsenland, en Helena Maximilaansdr. de Pottre (Pottere).
Hij huwde Den Haag (Stadhuis) 6 juni 1647 met Jkvr. Dorothea Clare de Jongh, ged. Den Haag (R.K. Oude Molstraat) 25 februari 1624, overl. Den Haag 5 augustus 1652, dochter van Jan de Jonge en Clara Booth.
Bron(nen) en lit.:
  • G. Eschauzier, Junius (‘JJong); in: Genealogische en Heraldische Bladen, jrg. 4 (1809), blz. 526.
  • W.J.F. Jutten (kath.) en F. Beelaerts van Blokland (Prot.), De familie de Pottere; in: Taxandria, jrg. 4 (1897), blz. 296-297.
  • C.H.B. Boot, Geslacht Boot; in: De Navorscher, jrg. 25 (1875), blz. 520.
Wapen:
  • A.A. Vorsterman van Oijen, Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche Familiën met genealogische en heraldische aantekeningen.
Afbeelding:
  • Museum Rotterdam 10544-A
Vervaardiger:
  • Hendrik Noorderwiel (1654)