Borssen, Frans Jansz. van (1614-1639)

Wapen:in zilver een zwarte gaande beer voor een groene boom op grond.
Wapenvoerder(s):
Borssen, Frans Jansz. van, geb. Leiden, kuiper 1614, mede-voogd over Jan Claesz. van Borssen 1617, wachtmeester bij de schutterij aldaar 1625, staat afgebeeld op het schilderij van de “Officieren van geel-oranje vendel van kapitein Cornelis van Kerchem”, veertigraad van Leiden 1631-1639, secretaris weeskamer 1636, wonend aan de Oude Rijn te Leiden 1636, schepen van Leiden 1637-1639, doopgetuige Leiden 3 april 1639, overl. Leiden 16 mei 1639, begr. Leiden 19 mei 1639, zoon van Jan Arentsz van Borssen.
Hij huwde 1e (ondertr. Leiden 21 maart 1614) met Sara Joostendr., geb. Leiden, dochter van Joost N.N. en Fijtgen Ghijsberts.
Hij huwde 2e (ondertr. Leiden 5 maart 1636) met Aechen Jacobsdr. van Leensvelt, geb. Leiden, begr. Leiden 8 november 1652.
Bron(nen) en lit.:
  • G.A. Leiden, Magistraatlijsten 1260-1641, blz. 81, Nr 15077.
  • Protocollen Hazerswoude 1611-1618, inv.nr. 22, blz. 664, d.d. 12-10-1617.
Wapen:
  • G.A. Delft, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. achtbare Heeren Vroedschappen ofte Veertigen der stad Leyden (1618-1777).
Afbeelding:
  • Museum De Lakenhal S 388 (Fragment uit het schilderij van de “Officieren van geel-oranje vendel van kapitein Cornelis van Kerchem”).
Vervaardiger:
  • Joris van Schooten (1625)