Braats, Hendrick (1702-1741)

Wapen:in goud drie rode schuinkruisjes.
Hartschild:in groen twee zilveren dwarsbalken, de bovenste beladen met drie, de onderste met twee groene schuinkruisjes.
Helm:aanziend met helmkroon.
Helmteken:een rood schuinkruisje tussen een gouden vlucht.
Dekkleden:rood, gevoerd van goud.
Wapenvoerder(s):
Braats, Hendrick, heer van “Spijkenisse, Nieuw-Beijerland, Braband, Heekelinge, Vriesland, etc.”, ged. Dordrecht 14 juni 1702, vroedschap van Dordrecht, schepen, weesmeester aldaar, bewindhebber VOC kamer Rotterdam 1729-1749, dijkgraaf van de Alblasserwaard 1736, doet 26 oktober 1730 proef en eed, na toestemming op het request van de waardijn Adriaan Braats om de plaats door zijn broeder Henrik te mogen bewerken (de munt van Holland te Dordrecht), begr. Dordrecht 23 september 1741, zoon van Jacob Braats en Susanna Terwe.
Hij huwde Dordrecht 2 november 1728 met Margaretha Eelbo, ged. Dordrecht 13 oktober 1704, vermeld als weduwe in 1749 te Nieuw-Beijerland (ambachtsheren en vrouwen), begr. Dordrecht 4 februari 1773, dochter van Hudo Eelbo en Rosetta Oudermans.
Bron(nen) en lit.:
  • Advertentie, Het Genealogisch-heraldisch archief te ’s-Gravenhage, verkrijgbare wapens; in: Algemeen Nederlandsch Familieblad (1888), blz. 226 (wapen niet vermeld).
  • J.C. Steenkamp, Ambachtsheeren en Ambachtsvrouwen van Oud- en Nieuw-Beijerland en Piershil, benevens wetenswaardigheden betreffende de kerken, Mokken, grafkapel en kerkzilver; in: De Wapenheraut (1916), blz. 277.
  • W.Dolk, Het Serment van de Munt van Holland te Dordrecht; in: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (1956), blz. 76.
Wapen:
  • Streekarchief Gorinchem, Wapenboek van de dijkgraven en hoogheemraden. Archief van het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard, inv. nrs. 496-498.
Afbeelding:
  • Museum Rotterdam 10606-A