Breda, Jacob van (1743-1818)

Wapen:in zilver drie rode schuinkruisjes.
Wapenvoerder(s):
Breda, Dr. Jacob van, geb. 16 juli 1743, ged. Amsterdam 17 juli 1743, waarschijnlijk heeft hij in Amsterdam aan het Athenaeum geneeskunde gestudeerd, ingeschreven als student in de theologie te Leiden 1759, promoveerde te Leiden als medisch doctor 26 augustus 1768, vestigde zich daarna als medicus practicus te Delft. Als medicus heeft hij een bescheiden rol in Delft gespeeld, belangrijker was zijn positie in de natuurwetenschappen welke hij ook beoefende. Hij heeft zich beziggehouden met astronomie, meteorologie, fysische, botanische, chemische en wiskundige onderwerpen. Zijn verhandeling over de ‘Electriciteit van den Dampkring’ werd door de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem bekroond. Hij was onder meer lid van het Bataafs Genootschap voor proefondervindelijke wijsbegeerte in Rotterdam en het Provincaal Utrechts Genootschap, veertigraad van Delft 1773-1787, lid van de administratieve minicipaliteit, weesmeester 1777, havenmeester van Delfhaven 1779, schepen van Delft 1783-1787 (afgezet), secretaris van het heemraadschap van Delftland 1796-1818, in deze functie heeft hij veel bijgedragen tot de verbetering van de dijken, lid van de administratieve Municipaliteit 1801 van de Raad 1803, regent van het oude mannen- en vrouwenhuis 1804, president van de nieuwe plaatselijke Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorsigt 1804, vroedschap 1808, Municipale Raad 1811, overl. Delft 14 oktober 1818, zoon van Jacob van Breda en Sara Maria van Blommesteyn.
Hij staat afgebeeld op het schilderij "De anatomische les van Dr. Theodorus Hoogeveen", geschilderd door Nicolaas Rijnenburg in 1773, aanwezig in het Museum Het Prinsenhof.
Hij huwde 31 januari 1773 (ondertr. Delft 16 januari 1773) met Anna Elsenera van Campen, geb. 17 oktober 1748, dochter van Ds. Gerhardus Johannes van Campen, predikant, en Christina Abigael van Elsen.
Bron(nen) en lit.:
  • Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1875, blz. 1064.
  • Album Promotorum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1875, blz. 80.
  • Mr. W. van der Lely, Kwartierstaten van Delftsche Vroedschappen; in: De Nederlandsche Leeuw (1916), kolom 53.
  • H. Houtzager en M Jonker, De snijkunst verbeeld, blz. 130.
Wapen:
  • G.A. Delft, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. Agtbare Heeren Veertigh raaden der Stad Delft.
Afbeelding:
  • Collectie Museum Het Prinsenhof, inv. nr. PDS 278.