Breems

Wapen:in blauw een zilveren anker vergezeld boven het dwarshout van vier haringen (2-2) van natuurlijke kleur en in de schildvoet van een gouden zandheuvel.
Helm:aanziend.
Wrong:blauw en zilver.
Helmteken:vier gebladerde lisdodden, waaiersgewijs geplaatst, van natuurlijke kleur.
Dekkleden:blauw, gevoerd van zilver.
Wapenvoerder(s):
Dit wapen is in 2008 ontworpen door H.K. Nagtegaal in opdracht van de heer A.H. den Breems uit Wassenaar.
Vervaardiger:
Heraldisch Bureau Nagtegaal (Delft, 4 juni 2008)