Burch, van der (1536-1570)

Wapen:In goud een gebogen rode schuinbalk.
Wapenvoerder(s):
Burch, Mr. Joost van der, komt voor als Joost Joestensz. en als Joost Aemsz. van der Burch, raadsheer ordinarius van de heer Karel V, keizer, in Brabant, 1 zoon van Joost Aemsz. van der Burch,2 brouwer en schepen van Delft, en Maria Beukel Gerritsdr. van Santen.
Hij huwde met Maria Duist van Voorhout, dochter van Dirk Duist van Voorhout en Sophia Christiaan (Kerstant) Johannesz, Butsiels van Zevender.

Joost van der Burch Joestenz, raad ordinaris en kanselier van Brabant, volgde 3-4-1536 zijn vader Joest Aemsz op in een leen van de hofstad van Wateringen van ruim 6 morgen onder Wateringen.

Op 21-4-1537 volgde mr. Joost Aemsz. van der Burch, raad ordinaris in Brabant bij dode van zijn vader Joost Aemsz. van der Burch op in een leen van 11 hond in Overschie, leenland van Groeneveld.3

21-10-1570 Sasbout Beukelsz van der Burch bij dode van zijn oom “mr. Joest Aemsz van der Borch”, raad ordinaris in de kanselarij van Brabant, op in hetzelfde leen. 4
Bron(nen) en lit.:
1.  Van Leeuwen, Batavia Illustrata, p. 1139. 2.  C.J. van der Krogt en C. Hoek: Stamreeks Van der Burch; in: Hollandse Stam- en    Naamreeksen (1988), blz. 46. 3.  Hoek en Van Straalen, Repertorium Groeneveld, OV jrg. 28 (1973); ook in Hogenda. 4.  Hoek, Repertorium lenen Wateringe, OV jrg. 21 (1966) en jrg. 43 (1988); ook in Hogenda.
Wapen:
-     G.A. Delft, Collectie losse zegels.
Afbeelding:
-     Collectie Beeld & Geluid Delft, inv. nr. 69945.