Burch, Pieter Pietersz. van der (1545-1610)

Wapen:in goud een linkerschuinbalk vergezeld rechtsboven van een burcht, alles rood.
Wapenvoerder(s):
Burch, Pieter Pietersz. van der, geb. 1545, zevengetijdemeester 1571, vroedschap 1586, tresorier 1574, 1576, 1586/1587, 1595, schepen 1578/1579, 1582/1583, burgemeester 1596/1597, 1599/1600 van Schiedam, regent van het St. Jacobsgasthuis en het Oude Manhuis, wonend te Schiedam in het huis “de Poorte”, beleend met 24 morgen land en met het huis dat daar op staat te Vlaardingen 4 mei 1606, gekomen via zijn vrouw en testamentair vastgelegd, overl. 16 november 1610 (65 jaar min 18 dagen).
Hij huwde 1e (ondertr. 15 mei 1570 ten huize van Thielman Oem Danielsz.) 5 juni 1570 met Maritghe  (Maria) Thielmansdr.  Oem [van Wijngaerden], geb. 1535, overl. 3 mei 1571, begr. 5 mei 1571, dochter van Tielman Oem [van Wijngaerden] Danielsz. en Maerthge Jacobsdr. Haar wapen is gelijk aan het geslacht Oem van Wijngaerden.
Hij huwde 2e (ondertr. 5 april 1575 ten huize van Arent Danckersz. van Smalevelt, huwelijkse voorwaarden 9 april 1575) 24 april 1575 met Annettje Ariensdr. van Smalevelt, geb. 1550, overl. vóór 13 maart 1624, dochter van Arent Danckert van Smalevelt, burgeester van Schiedam, en Aeltge Anthonis Muysdr.

Volgens de literatuur stamt deze familie via een vrouwelijke lijn uit het Schiedamse geslacht Van der Burch.
Bron(nen) en lit.:
  • J. van der Minne, De vroegere regeerders van Schiedam; in: De Wapenheraut, jrg. 3 (1899), blz. 122.
  • C. Hoek, Akten in het Rijksarchief te Mons; Familiearchief De Clerque Wissocq de Sousberghe, inv. nr. 495: in Ons voorgeslacht 1987, blz. 79-99 (met veel vermeldingen).
  • H. Klunder en H.K. Nagtegaal, Wapens van de regering van Schiedam; in Kronieken 1999, blz. 190.
  • C. Hoek, repertorium op de lenen van de Lek en Polanen gelegen in Delfland, Schieland, op het eiland IJsselmonde en in de Lek (13e eeuw- 1650); in: Ons Voorgeslacht, jrg. 37 (1982), blz. 241.
  • C. Hoek, Acten in het familie-archief de Clerque Wiioco de Sousberge in het Rijksarchief tr Mons in Henegouwen; in: Ons Voorgeslacht (1977), blz. 363.
Wapen:
  • SAD, W. van der Lelij, "Namen en Wapenen der Edele Agtbare Heeren Raaden in de Vroedschap mitsgaders Pensionarissen en Secretarissen der Stad Schiedam"( 1527-1778).
  • Tijdens zijn leven voerde hij volgens het wapenboek van Willem van der Lelij, het wapen van de Delftse familie Van der Burch. Nadat zijn zoon Pieter Pietersz. van der Burch, alias Pieter Oem. het kasteel Weijdesteijn heeft aangeschaft (1606)  is de burcht in zijn wapen geplaatst. Het wapen op het schilderij is gespiegeld en zal waarschijnlijk nooit door de geportretteerde goed gekeurd zijn. Conclusie het wapen is er waarschijnlijk  later op geplaatst.
Afbeelding:
  • Jan Six Fine Art (Amsterdam).
Vervaardiger:
  • Jacob Willemsz. Delff  (1550-1601)