Burggraaf

Wapen:geschaakt in acht rijen en tien vakken van zwart en zilver en in een verlaagd rood schildhoofd een uitkomende gouden zon.
Helm:aanziend.
Wrong:zwart en zilver.
Helmteken:een vijfpuntige zilveren ster brandend van natuurlijke kleur, beladen met een passer en een winkelhaak, alles zwart, naast elkaar.
Dekkleden:zwart, gevoerd van zilver.
Spreuk:VITA LUX HOMINUM
Wapenvoerder(s):
Dit wapen is in 2010 ontworpen door H.K. Nagtegaal.
Geregistreerd op verzoek van de heer drs. R. Burggraaf, wonende te Utrecht, voor de aanvrager en zijn naamdragende nakomelingen.
Dit wapen is geregistreerd bij de Hollandse Vereniging voor Genealogie onder nr. 2010-0084 (Rotterdam, 16 september 2010).
Vervaardiger:
Heraldisch Bureau Nagtegaal.