Dam, van 01

Wapen:in blauw een hoge zilveren keper, vergezeld beneden van twee samengevlochten gouden ringen.
Helm:halfaanziend.
Wrong:blauw en zilver.
Helmteken:een uitkomende zwarte leeuw, rood getongd en genageld.
Dekkleden:blauw, gevoerd van zilver.
Wapenvoerder(s):
Dit wapen is in 2008 ontworpen door H.K. Nagtegaal in opdracht van de heer H.A. van Dam uit Bodegraven.
Vervaardiger:
Heraldisch Bureau Nagtegaal (Delft, 14 juni 2008).