Delff, Jacob Willemsz. (1619-1661)

Wapen:doorsneden: A gedeeld: 1 in goud een beurtelings gekanteelde rode dwarsbalk; 2 in rood een gouden korenschoof; B in goud drie vogels van natuurlijke kleur.
Wapenvoerder(s):
Delff, Jacob Willemsz., geb. 24 januari 1619, kunstschilder, wonend aan het Oude Delft 1643, lid van de ridderlijke broederschap genaamd "De Confrérie van de Handbusch binnen Delft" 1638, waarvan schutterskoning 1652, veertigraad van Delft 1654, regent van het weeshuis 1654, havenmeester binnen en buiten 1657, overl. 12 juni 1661, begr. Delft (O.K.) 17 juni 1661, zoon van Willem Jacobsz. Delff en Geertruyt Michielsdr. van Mierevelt.
Hij huwde Delft 22 januari 1642 (ondertr. ald. 4 januari 1642) met Anna Hogenhouck, geb. 12 oktober 1622, ged. Delft 14 oktober 1622, jd. wonend aan de Koornmarkt 1642, overl. 9 september 1678, begr. Delft (O.K.) 13 september 1678 met 16 dragers, 14 flambouwdragers en een wapedrager; zij hertrouwt Delft 7 november 1663 met Dirck van der Dussen, burgemeester van Delft, dochter van Abraham Maertensz. Hoogenhoeck en Margareta Jansdr. van Santen.
Bron(nen) en lit.:
  • R. Boitet, Beschryving der Stadt Delft (1729).
  • W. van der Lely, Kwartierstaten van Delftse Vroedschappen; in: De Nederlansche Leeuw (1915), kol. 153, 154.
  • G.A. Delft, C.F. Gijsberti Hodenpijl, Opgave der geslachtswapens die zich vóór 1795 bevonden in de Oude en in de Nieuwe Kerk te Delft, blz. 7.
Wapen:
  • G.A. Delft, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. Agtbare Heeren Veertigh raaden der Stad Delft.
  • G.A. Delft, Archiefnr. 309, Schepschuttersvereniging "Dilletto ed Arme", inv. nr. 8.
Afbeelding:
  • Collectie Museum Het Prinsenhof, inv. nr. PDT 8.