Delprat, Anna Reinoudina (1830-1887)

Wapen:gevierendeeld: I in rood een verkort zilveren kruis; II in blauw twee goud gebladerde druiventrossen; III in hermelijn een gaande  aanziende rode koe  met een gouden ster tussen de horens; IV in goud twee schuingekruiste knoestige zwarte stokken en in een rood schildhoofd drie gouden sterren.
Helm:halfaanziend.
Wrong:rood en zilver en blauw en goud
Helmteken:een gesloten vlucht van blauw en zilver.
Dekkleden:rechts: rood, gevoerd van zilver; links: blauw, gevoerd van goud.
Spreuk:TASCHE SANS TACHE
Wapenvoerder(s):
Delprat, Anna Reinoudina, geb. Rotterdam 26 mei 1830, overl. Berg en Dal 27 juli 1887, dochter van Ds. Guillaume Henri Marie Delprat, predikant, en Anna Manger Cats.
Zij huwde Rotterdam 20 oktober 1852 met Robert Baelde, geb. Rotterdam 25 mei 1819, koopman en assuradeur, begr. Rotterdam 2 december 1892, zoon van Rudolf Pieter Baelde en Mary Ives Browne.
Bron(nen) en lit.:
  • Genealogie Delprat; in Nederland’s Patriciaat jrg. 3 (1912), blz. 66.
  • Stamreeks Baelde; in: Nederland’s Patriciaat, jrg. 5 (1914), blz. 12.
Wapen:
  • Nederland’s Patriciaat, jrg. 3 (1912), blz. 64.
  • A.A. Vorsterman van Oijen, Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche Familiën met genealogische en heraldische aantekeningen.
Afbeelding:
  • Museum Rotterdam 10783-A
Vervaardiger:
  • Henricus Joannes Mélis (ca. 1885)