Diederen 01

Wapen:in zwart een geharnaste arm, komende uit een wolk, uitgaande van de linker schildrand, alles van natuurlijke kleur, houdende in de hand een zilveren zwaard met gouden gevest en een hoekige gouden schildhoofd.
Helm:aanziend.
Wrong:zwart en goud.
Helmteken:een zilveren vlucht.
Dekkleden:zwart, gevoerd van goud.
Wapenvoerder(s):
Dit wapen is in 2007 ontworpen door H.K. Nagtegaal in opdracht van de heer Mr. P. Diederen, te Roermond.
Vervaardiger:
Heraldisch Bureau Nagtegaal (Delft, 4 juli 2007).