Dijk, van

Wapen:in goud een rode zalm met de kop omhoog tussen twee toegewende zwarte schoorsteenhalen.
Helm:halfaanziend.
Wrong:zwart en goud.
Helmteken:een gesloten rode vlucht.
Dekkleden:zwart, gevoerd van goud.
Wapenvoerder(s):
Dit wapen werd gevoerd door Dirk Cornelisz. (van Driel), geb. ca. 1530, bouwman te IJsselmonde 1555,1561, wonend  te Barendrecht 1571, heemraad van Oost-Barendrecht 1587, 1593, overl. vóór 19 maart 1598.
Geregistreerd op verzoek van de heer ing. P. van Dijk, wonend te Woudrichem, zoon van Arie Willem Cornelis van Dijk en Jannetje Bijl, voor de kleinzoon van de wapenvoerder Dirck Hermens van Dijck (ook wel: Van Driel, Opdendijck), geb. 1597, heemraad van Moerkercken, overl. Mijnsheerenland 28 maart 1649 en zijn naamdragende nakomelingen.
Hij huwde met Fycken Woutersdr., overl. Mijnsheerenland 5 juni  1646.
Wapen:
Boom, H. Ten, Het patriciaat te Rotterdam voor en na 1572, z.p.z.j.
Vervaardiger:
Heraldisch Bureau Nagtegaal (Delft, 31 oktober 2016).