Dirks

Wapen:in blauw een lage zilveren keper, vergezeld boven van twee korenschoven en beneden van een dubbelkoppige adelaar, de vleugels en koppen gaande tot over de keper, alles goud.
Helm:halfaanziend.
Wrong:blauw en zilver
Helmteken:een uitkomende gouden leeuw, rood getongd.
Dekkleden:blauw, gevoerd van zilver.
Wapenvoerder(s):
Dit wapen is in 2006 ontworpen door H.K. Nagtegaal en bij het CBG geregistreerd op 20 april 2006 onder nummer 977.
Geregistreerd op verzoek van de heer H.M.H. Dirks, wonende te Hoensbroek, zoon van Aloysius Henricus Johannes Dirks en Elisabeth Maria van der Heijden, voor alle naamdragende nakomelingen van Dirck Adriaensen, de stamvader, die de naam Dirks voeren
De aanvrager stamt af van Dirck Adriaensen (Arents, Arentsen), landbouwer, afkomstig van Bommenede (Schouwen-Duiveland), begr. Breskens 26 juni 1664. Hij huwde Breskens 28 juli 1627 met Adriaenken Vermeulen.