Dongen, van 01

Wapen:In goud een verhoogde beurtelings gekanteelde dwarsbalk vergezeld beneden van een weegschaal, alles zwart.
Helm:Halfaanziend.
Wrong:Zwart en goud.
Helmteken:Een zwarte bakkershoorn, goud geopend en gemond, gaande voor drie gouden korenhalmen, waaiersgewijs geplaatst.
Dekkleden:Zwart, gevoerd van goud.
Wapenvoerder(s):
Dit wapen is in 2008 ontworpen door H.K. Nagtegaal.
Geregistreerd op verzoek van W. van Dongen, wonende te Rhenen, voor de aanvrager en zijn naamdragende nakomelingen.
De aanvrager stamt af van Bastiaen Jacobsen, j.m. van Teteringen, bakker, schepen van de heerlijkheid Terheijden. Hij huwde op fort Terheijden 21 februari 1644 met Maijke Jans, geb. Dordrecht.

Dit wapen is bij de Hollandse Vereniging voor Genealogie geregistreerd onder  nr. 2009-0003 (Rotterdam, 2 januari 2009).
Vervaardiger:
Heraldisch Bureau Nagtegaal (Delft 16 oktober 2008).