Doornbos

Wapen:in goud twee toegewende zwarte leeuwen, rood getongd en genageld.
Helm:aanziend.
Wrong:zwart en goud.
Helmteken:zeven gouden korenaren, waaiersgewijs geplaatst.
Dekkleden:zwart, gevoerd van goud.
Wapenvoerder(s):
Dit wapen, afgebeeld op een grafsteen, werd gevoerd door Wierdt Scheltus, geb. ca. 1573, "schepper", kerkvoogd, landbouwer, eigenerfde te Schildwolde, overl. ald. 5 oktober 1639. Hij huwde met Geele Bronnes. De kleuren en helmteken zijn in 2017 vastgesteld.
Geregistreerd op verzoek van de heer drs. R.B. Doornbos, wonend  te Wassenaar, zoon van Pieter Johannes Doornbos en Egberta Bastiana Pothoven, voor Jan Fockes Dorenbos, ged. Schildwolde 23 november 1732, begr. Den Haag 4 augustus 1780, en zijn naam dragende nakomelingen.
Jan Fockes had als eerste de naam van zijn moeder Dorenbos overgenomen.
Bron(nen) en lit.:
Wapen op grafzerk te Schildwolde.
Vervaardiger:
Heraldisch Bureau Nagtegaal (Delft, 26 april 2017).