Dou(w), Jan Pietersz. (1572-1635)

Wapen:in zilver drie groene klaverbladeren.
Wapenvoerder(s):
Dou(w), Mr. Jan Pietersz., geb. Leiden ca. 1572 (Remonstrants), mathematicus, landmeter en wijnroeier 1599 te Leiden, in 1590 vermeld als opmeter en vervaardiger van een kaartboek van de landen aan het IJ en Haarlemmermeer, testeert Leiden 1602. Ook vervaardigde hij “Plan der Stad Leyden” 1604, kaart van de scheiding tussen ‘Naussauer’ gronden en die van Cromstrijen aan het Hollandsdiep 1608. Vermeld als één van de vier landmeters die in 1608 de ringdijk van de Beemster legden, vervaardigde de kaart van de oculaire inspectie van Grave en omstreken en van de geprojecteerde vaart uit de Peel 1617, veertigraad van Leiden 22 juli 1617 t/m 23 oktober 1618, notaris 1618-1635. In 1623 werd hij op verdenking van medeplichtigheid opgepakt en in hechtenis gezet wegens mogelijke betrokkenheid bij een beraamde aanslag op Prins Maurits. Hij bleek onschuldig en na enige dagen op borgtocht vrijgelaten. Op last van Albrecht, heer van Schagen vervaardigde hij een kaart van Schager-Cogge 1627, overl. (aan de pest) Leiden 5 augustus 1635, begr. ald. 8 augustus 1635, zoon van Pieter Arentsz., kuiper en Dieuwertgen Harmensdr.
Hij huwde 1e (ondertr. Leiden 17 juli 1598) met Marijtge Lourisdr., j.d. van Segwaert., overl. 1603, dochter van Louris N.N. (Louweris de pottenbakker) en Marijtge Maertensdr.
Hij huwde 2e Leiden 29 april 1607 (ondertr. 7 april 1607) met Josijna de Sadelaar, geb. Gent 1583, overl. 18, begr. 20 oktober 1624, dochter van Philips de Dandelaer en Josijne de Meyere.
Bron(nen) en lit.:
  • Biografisch Woordenboek der Nederlanden, blz. 299.
  • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, blz. 206.
  • C. de Graaf, De verwanten van Jan Pietersz. Dou(w); in: Gens Nostra, jrg. 60 (2005).
  • G.A. Leiden. na archiefnr. 0506, inv.nr. 30, fol. 022 (testament 12-2-1602).
Wapen:
  • Wapen van Jan Pietersz. Dou. Wapenkaart, behelzende alle de wapens en naamen van de edele groot achtbaare Heeren veertigen der stad Leyden, geschikt naar de rang, waar in dezelve verkoozen zyn zedert den 21 July 1449 tot den 21 July 1758. Bij een verzameld door Gysbert van Ryckhuysen, bode met de bussche derzelver stad, getekend en in 't koper gebracht door Abraham Delfos.
Afbeelding:
  • Remonstrantse prenten Universiteit van Amsterdam.
Vervaardiger:
  • Reinier van Persijn