Driessen

Wapen:in goud een rode keper, elk been beladen met een gouden korenaar, en boven vergezeld van twee krakelingen en beneden van een waterpas, alles rood.
Helm:aanziend.
Wrong:rood en goud.
Helmteken:een rode ruit gaande voor zeven gouden korenaren, waaiersgewijs geplaatst.
Dekkleden:rood, gevoerd van goud.
Wapenvoerder(s):
Dit wapen is in 2015 ontworpen door H.K. Nagtegaal.
Geregistreerd op verzoek van de heer P.J.H. Driessen, wonende te Beek (Limburg), zoon van Wilhelmus Johannes Maria Driessen en Rita Bras, voor Jan Hubert Driessen (1920-1964), de grootvader van de aanvrager, en zijn naamdragende nakomelingen.
De aanvrager stamt af van Petrus Dreessen, begr. Stein 23 december 1742. Hij huwde vóór 1717 met Elisabeth Jansen, begr. Stein 12 januari 1748.
Vervaardiger:
Heraldisch Bureau Nagtegaal (Delft, 6 februari 2015).