Duijnstée

Wapen:in goud een gewende gouden pijl gaande over een rode vlucht, vergezeld boven tussen de vlucht van een rode wassenaar en in de schildvoet een groene drieberg met drie gelijke bergen.
Helm:aanziend.
Wrong:rood en goud.
Helmteken:een rode vlucht.
Dekkleden:rood, gevoerd van goud.
Wapenvoerder(s):
Dit wapen werd gevoerd door Jacobus Johannes Duijnstee, geb. Den Haag 4 mei 1835, steenfabrikant, lid der Provinciale Staten-Generaal van Zuidholland, hoogheemraad van Delfland 1883-1901, overl. Den Haag 2 april 1919. Dit wapen is in 2015 heraldisch aangepast.
Geregistreerd op verzoek van de heer A.M. Duijnstée, wonend te Wyler (D), zoon van Jean-Marie Joseph Duynstée en Margaretha Johanna Maria Wennekes, voor Jean-Marie Joseph Duynstée (1924-1996), de vader van de aanvrager en zijn naamdragende nakomelingen.
De aanvrager stamt af van Theodorus Johannes Duijnstee, geb. 19 september 1783, metselaar, aannemer, begr. Den Haag 25 januari 1874, vader van de wapenvoerder. Hij huwde Den Haag 23 januari 1833 met Wilhelmina Sophia Bergman.
Wapen:
Wapen op wapenbord in het hoogheemraadschap Delfland te Delft.
Vervaardiger:
Heraldisch Bureau Nagtegaal (Delft, 23 januari 2017).